Drone ışık gösterileri, kendilerini çeşitli hava oluşumlarına göre düzenleyen aydınlatılmış, senkronize edilmiş ve koreograflanmış dron grupları tarafından gerçekleştirilir. Grafikleri uçuş komutlarına dönüştüren ve dronlara ileten yazılım tarafından görüntü gökyüzünde yeniden oluşturulur.

Sürü Drone'lar, küçük çaptaki kalabalık drone gruplarının birbirleriyle “swarm intelligence” (sürü zekası) yazılımları ile haberleşerek belli bir amaca yönelik olarak mobilize edilmesidir. Bu teknolojinin uygulanması birbirleriyle hızlı bir şekilde organize olabilecek fazla sayıda drone'a ihtiyaç duyduğu için teknoloji hafif ve küçük drone'larda uygulama alanı bulmuştur.

Sürü Drone'ları anlamak için öncelikle onun en önemli alt sistemi olan “sürü zekasının” temel prensipleri ve bunun normal yapay zeka teknolojilerinden ayrılan noktalarını ortaya koymak gerekir.

Sürü zekası doğadaki geniş hayvan sürüleri gözlemlenerek ve onlara ilişkin davranış biçimleri soyutlanarak, yapay zeka alanında teorize edilmiştir ve bazı temel prensiplere dayanmaktadır.

1-Farkındalık

Sürü zekasının iyi bir biçimde uygulanabilmesi için sürünün her üyesinin çevre algısı sürekli yüksek bir farkındalık seviyesinde olmalıdır. Çevreyi genel olarak sürekli tehdit/fırsat ikileminde tarayarak kritik durumları sürüye anında iletmesi gerekir. Birimlerden birindeki herhangi bir kopukluk ya da ihmal bilgi akışını keser ve tehditlere karşı önleyici eylemler yapılmasını da engeller ya da geciktirir. Örneğin bal arılarının kovanına giren bir eşek arısına sürünün anında müdahale etmesi sürünün kayıplarını azaltır. Bu anında müdahale için saldırganla yani eşek arısıyla ilk karşılaşan öncü arıların sahip olduğu çevresel farkındalık düzeyi kritiktir. Tehdidin doğru zamanda tespit edilmesi ve sürünün geri kalanına iletilmesi bu farkındalık ile sağlanır.

2-Otonomi veya Özerklik

Sürü zekâsının tipik hiyerarşik süreçlerden en önemli farkı, sürüdeki her bir ünitenin diğer ünitelerden bağımsız olarak karar verebilmesi ve anında uygulama reaksiyon göstermesidir. Sürünün davranış algoritması önceden sürünün ortak aklındaki prosedürlerle belirlenmiştir ve roller genellikle denk olsa bile sürünün dizaynına göre farklılaşabilir. Her durumda sürü elemanlarının, herhangi bir üst sistemden komut almadan mevcut duruma göre ve otonom olarak anında karar vermesi ve uygulaması beklenir. Bu durum sürünün bürokratik haberleşme mekanizmasına olan ihtiyacını da minimize eder. Burada “sürü zekâsının” belirlenmiş prosedürleri, eylemler ve uygulamalar için öncül bir sözleşmedir ve sürüdeki her otonom ünite tarafından kabul edilmiş ve benimsenmiştir.

Yine bal arısı sürüsü ve eşek arısı tehdidi örneğinden yola çıkarsak; tehdidi gören ilk bal arısı, kimyasal bir salgılama ile sürünün geri kalanına haber verir. Buradaki en önemli husus tehdidin sadece karar verici ile değil (örneğin kraliçe ya da asker arı) sürünün tamamı ile paylaşılmış olmasıdır. Bu bal arısı ek olarak duruma anında müdahale eder, müdahale için bir hiyerarşiden izin almaz ya da ek bilgilendirme yapmaz. Müdahale yetkisi ve insiyatifi doğrudan onun ortak “sürü zekâsı” kodlarındadır ve diğer sürü üyelerinin de aynı şekilde davranacağı varsayımına dayanır. Çünkü bal arısının tek başına müdahalesi anlamlı değildir, ancak diğer sürü elemanlarının da otonom olarak tehdide aynı cevabı verdiği durumda anlamlı olabilir.

3-Birlik ve Dayanışma

Sürü bileşenlerinin önceliği ve sürü zekâsının temel kodları, sürü ekosisteminin hayatta kalmasıdır. Bu yüzden sürü, birlikte ve bir dayanışma içinde hareket etmelidir ve sürü ünitelerinin hayatta kalması öncelikli öneme sahip değildir. Önemli olan sürünün ve onun yaşam alanının hayatta kalmasıdır. Buna ek olarak birlik prensibinde her sürü ünitesinin bir görevi tamamladıktan sonra diğer bir göreve hemen başlaması gerektiği belirtilmiştir. Sürü elemanlarının görev anlayışı bu şekilde döngüseldir ve asla durmamalı ya da beklememelidir.

4-Kendi kendine iyileşme

İngilizce “resilency” olarak tanımlanmış bu kavramın Türkçede tam olarak bir karşılığı bulunmamaktadır. Sürü için bu kavramla kastedilen şey, sürünün mevcut kayıplarını hızlı bir şekilde telafi edebilmesi, kendi kendini iyileştirebilmesidir. En azından sürü ünitelerinin kayıpları, ünite ne kadar kritik olursa olsun yerine hızlı bir şekilde koyulabilmeli ya da yeni bir rol dağılım modeliyle sürü, mevcut kayıplara hemen uyum sağlayabilmelidir. Sürünün başarısı, sürü ünitelerinden birinin başarısına bağlı olmamalıdır. Yukarıdaki temel prensipler farklı sürü zekası araştırmacıları tarafından farklı olarak tanımlanmış ve detaylı bir şekilde kategorize edilmiştir.

DRONE SHOW İŞ ADIMLARIMIZ

  1. SAHA DEĞERLENDİRMESİ Her projenin başlangıcında, tüm güvenlik ve SHGM gereksinimlerinin karşılandığından emin olmak için etkinlik yerini inceleriz. Drone gösterisi için en iyi yeri seçmeden önce gösteri yönü, izleyici perspektifi ve görünürlük de dikkate alınır.
  2. STORYBOARD Gösterinin ilerlemesinin yanı sıra özel oluşumlarınızın ayrıntılı bir storyboard'unu oluşturmak için tasarımcılarımızla işbirliği yaparız. Bu süreç boyunca, en ilham verici drone şovunda hikayenizi anlatmanın yaratıcı yollarını keşfederiz.
  3. TASARIM VE ANİMASYON Tescilli tasarım sürecimiz sayesinde, her bir drone'nun uçuş yolu ustaca oluşturulur. Bilgisayar simülasyonları güvenliği sağlayacak ve ayrıca sesi gösteriyle senkronize etmek için mükemmel bir zaman kodlu önizleme sağlayacaktır. Büyük özel yapımlar için müşterileri 6-8 hafta önceden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz.
  4. TESTLER Her Aerobest şovu, sıkı bir güvenlik testi sürecinden geçer ve bir prova alanında birçok kez uçar. Müşterilerimizi gösterilerinin özel bir önizlemesi için gelmeleri için bekliyoruz veya bir video kaydı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.
  5. SAHADA Aerobest, drone filolarının ve ekipmanlarının tüm nakliye ve lojistiğini üstlenir. Güvenlik çevresini güvence altına almak için planları gözden geçirmek ve etkinlik yöneticileriyle koordine etmek için etkinlikten önce bir araya geliriz. Yerinde, ekibimiz havaalanını hazırlamaya ve bir demo uçuş öncesi prosedür ve test gerçekleştirmeye başlayacak.
  6. GÖSTERİ ZAMANI Lisanslı pilotlarımız ve gösteri kontrolörlerimiz gösteriyi başlatacak. Şimdi tek yapmanız gereken, özel drone ışık gösteriniz gökyüzünü doldururken keyfini çıkarmak!